EO – Evankeliset Opiskelijat

Opiskelijat ja opiskelijaikäiset kokoontuvat syys- ja kevätkaudella Tampereen Luther-talon alasalissa keskiviikkoisin klo 18:30.

Opiskelijailtojen ohjelma ja muu Tampereen Evankelisten Opiskelijoiden toiminta selviää EO:n omilta nettisivuilta eo.sley.fi/tampere/.